Početna strana prezentacije
UDRUŽENJE ŠPANSKI BORCI 1936-1939
ASOCIACION BRIGADISTAS YUGOSLAVOS 1936-1939
Početna strana | Istorija | Dolores Ibarruri La Pasionaria | Pesma Dušana Matića
Naši Španci | Sećanja | Pismo CK SKJ 1984
Koča Popović | Lazar Latinović | Lazar Udovički

 

Broj 4 - 21 - 35

Dušan Matić
(1898-1980)

 

Zovem se Anita

Anita sam se zvala

Pupoljak ruže sam bila

Danas sam prost broj u spisku žrtava bombardovanja

                                                                                Madrida

Pupoljak ruže španije

ruže španije

Kap krvi španije

 

Jedra ruža se razliva

Mrtvo dete govori našim srcima

Četiri godine sam imala

Anita sam se zvala

Budućnost španije sam bila

Oca svog i majke ljubimica sam bila

 

Krv ruže, ruža krvi

Krvava ruka španije u vijornoj kosi čovečanstva

Plamen koji se povija nad našim danima

Rumen i crn on veže naša jutra

Rumen i rumen on veže naše snove

 

Pod mesečinom Madrida, naša su srca nemirna

Meseče ludi, meseče dobri, ti nisi sanjalica, ti si oko

                                                                            bombardera

Učini da mirno spavaju deca Madrida bar ove noći

Meseče ne odbijaj tako svesrdno sunčev izgubljen sjaj

                                                                               iza lepeze noći

Meseče ne sipaj tako nemilice sjaj po krovovima

                                                                               Madrida

Noći kad su tamne, mirna su naša srca za decu

                                                                                Madrida

Jedna krvava ruľa sva je već razlistana

Zovem se Anita

Pupoljak ruže sam bila

Imala sam četiri godine

Otac moj zvao se Huan

A majka moja Aida

Bili su radnici

Ali milovanja njihovih ruku

Mekša su od prolećne svile u zraku

Jedna ruµa u plahoj krvi je zamočena

Ljubimica oca i majke svoje sam bila

Tada su došli Kaproni i Junkersi

Danas sam samo mrtav broj 4 - 21 - 35

Kosa je moja i crna i bujna i talasasta kao reč i

                                                        zemlja Andaluzija

Odakle, gladni sa zemlje došli su moj ded i otac u

                                                        fabriku tekstila

Danas sam mrtav broj 4 - 21 - 35

U spisku žrtava bombardovanja Madrida

 

Jedan nov pupoljak ruže se otvara

U lešu mom nećete naći moje majušno srce

Majušnu malu pticu u ruci što drhti

Umesto srca mog tu leži sada hladno parče granate

U lešu mom nećete naći moje majušno srce

Majušnu malu pticu u ruci što drhti

Moje srce danas je ogromno srce radnog španskog naroda

 

Zovem se Anita

Moje usne su nepomične ali osmeh moj lebdi na

usnama            

                                                        sve žive dece španije

Moje oči su zauvek sklopljene ali one budne gledaju sa

                                osmatračnica ka studentskom kvartu

 

Zovem se Anita

Ja sam srce, usta, oči žive španije

Moje srce ludo kuca u Gvadalahari

Moje ruke ne igraju više sa lutkama od krpa

Moje ruke kopaju lagume pod Ovijedom

Zovem se Anita

Moje bose noge ne gacaju po prašini madridskog

                                                                predgrađa

                        Moje noge jure drumovima španije

Moje noge tapakaju po rovovima rodne španije

 

Zovem se Anita

Ja sam ljubimica cele žive španije

Ja sam ustreptali živi broj najmlađe brigade

Ja sam budućnost, osmeh i teška sreća nove španije.

 

(1937)

 

 

Kontakt:
email: yuinterb@yuinterbrigade.org
Vera Stojanović 011 245-9381
Milo Petrović pmilo@sbb.rs